• تهران، بزرگراه امام رضا(ع)، بعد از میدان پارچین، نبش صنعت 4، شرکت نوساز صنعت رسپینا
 • English
 • Русский
 • Français

شماره تماس

021-36343601

ایمیل

info@nosazsanat.ir

ساعات کاری

شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17

طراحى تفصیلى فاز 2

مقدمه

با پیشرفت تکنولوژى و بروز شدن نرم افزارهاى تخصصى امروزه ساخت ساختمان به روش قبل و بدون تهیه نقشه هاى فاز دو غیر معقول شده و نقشه ها مى بایست توسط طراحانى که گرید. نظام مهندسى را با پایه حداقل دو کسب نموده اند تهیه شود. از آنجایى که ساخت کشتارگاه نیاز به تخصص خاص خود را دارد، شرکت نوسازصنعت با بهره گیرى از مهندسین باتجربه در گرایش هاى مختلف سازه – معمارى – مکانیکال و الکتریکال و بصورت تمام وقت یا نیمه وقت دغدغه سرمایه گذاران محترم را در زمینه کشتارگاهى مرتفع نموده اند. و سرمایه گذاران قبل از هرگونه عملیات ساختمانى با در دست داشتن ریزمتره و نماها امکان هرگونه تغییر در نوع مصالح و یا فازبندى درست، اجراى کار را متناسب با بودجه درنظر گرفته شده دارند و حتى امکان واگذارى پروژه به پیمانکاران را مهیا مى سازد.

طراحی فاز 2 مجتمع کشتارگاهى

بخش اول: مطالعات اولیه فاز یک

 • بررسی نوع سیستم هاي سازه و تاسیسات پروژه
 • بررسی مصالح و سیستم هاي بهینه جهت استفاده در محل پروژه

بخش دوم: طراحى ساختمان ها

 • تهیه نقشه معمارى سالن کشتارگاه بخش بسته بندى و سردخانه ها.
 • سیستم تصفیه فاضلاب و کارخانه تبدیل ضایعات.
 • تعیین مسیرهاي تخلیه دام زنده و بارگیرى و خروج محصول نهایى.
 • تعیین محل ساختمانهاى ادارى و پارکینگ و نگهبانى و باسکول.

بخش سوم: طراحی سایت

 • تهیه نقشه هاي اجرایی مسیرهاي دسترسى به قسمتهاى مختلف سایت منطبق با تاییدیه دامپزشکى.
 • طرح و تهیه نقشه هاي هدایت آب هاي سطحی و جزئیات لازمه.
 • طرح و تهیه نقشه هاي الکتریکی سایت شامل پست هاي برق، خطوط انتقال، شبکه توزیع، تابلوها، پلان روشنایی، شبکه توزیع تلفن، شبکه کامپیوتر و پلان ارتینگ و جزئیات لازمه.
 • طرح و تهیه نقشه هاي آبرسانی و دفع فاضلاب.
 • تهیه نقشه جزئیات خاص طراحی شامل سر درب ورودى ها …

بخش چهارم: تهیه ریز متره ودفترچه آنالیز قیمت اجارى بخشهاى مختلف جهت واگذار ى کار به پیمانکار هاى مختلف و قیمت تمام شده عملیات (بنا به درخواست کارفرما )

بخش پنجم: تهیه نقشه هاى D3 XAM ساختمان ها و سایت پلان ومعمارى داخلى پروژه (بنا به درخواست کارفرما ).

 

شرح خدمات مشاور جهت تهیه نقشه هاى ساختمانى

الف) طراحى سازه:

 • بررسى دفترچه مطالعات کامل آزمایش مکانیک خاك و ژئوتکنیک ارائه شده توسط کارفرما جهت طراحی فونداسیون سازه. این دفترچه باید شامل اطلاعات مقاومت خاك، سطح آبهاي زیر زمینی، نوع خاك با نظریه ویرایش سوم آئین نامه 2800 زلزله، مدول عکس العمل خاك، پدیده روانگرایی و … باشد.
 • ارائه نقشه هاي کامل سازه اي
 • دفترچه کامل محاسبات شامل بارگذاري ثقلی و جانبی سازه، تعیین ضریب زلزله، طراحی نمونه المانهایی که در فایل موجود نیستند از قبیل اتصالات، بیس پلیتها، شمشیرهاي راه پله و پرینت بخشهاي مهم فایل مدل سازه. فایل مدل سازه توسط نرم افزارهاي SAFE, 2000 SAP, ETABS تهیه شده است.

ب) طراحى معماري:
پس از طراحى سازه و تهیه نقشه هاى سازه، واحد معمارى براساس آن نسبت به تهیه نقشه هاى معمارى براساس زیر اقدام مى نماید.

 • پلان هاي اندازه گذارى به طور کامل
 • پلان چیدمان تجهیزات بطور کامل
 • پلان مرجع
 • مقاطع مهم و تعیین کننده بطور دقیق و اندازه گذاري (به تعداد مورد نیاز معرفی کامل پروژه)
 • کلیه نماها از چهار جهت با اندازه گذاري دقیق
 • مقاطع دیوار در قسمت هاي مهم (SECTIONS WALL (همراه با بزرگ نمایی جزئیات بطور کامل
 • تهیه (LAYOUT (یا بزرگنمائی از تمامی فضاهاي مورد نیاز معرفی کامل
 • بزرگنمایی پله ها بطور کامل و با آدرس دقیق در مقیاس مناسب تهیه گردد.
 • جزئیات نماها مشخص و ارائه گردد.
 • جزئیات عمومی مشخص و در مقیاس بزرگ تهیه گردد این جزئیات شامل موارد ذیل می باشد.
 • جزئیات کفسازي
 • جزئیات دیوار و قرنیز
 • جزئیات در و پنجره با اندازه گذاري دقیق
 • جزئیات تیپ بندي در و پنجره
 • جزئیات متفرقه مورد نیاز پروژه جهت معرفی کامل

ج) تاسیسات ساختمانى:
پس از تهیه نقشه هاى معمارى و سایت پلان واحد مکانیکال و الکتریکال نسبت به طراحى و ارائه نقشه هاى مکانیک و الکتریک اقدام نموده و درصورت نیاز به هرگونه دریچه و کانال، مجدداً با واحد معمارى هماهنگى و نقشه هاى معمارى اصلاح خواهد شد.

ج-1) کانیکال
تهیه نقشه هاي فاز 2 تاسیسات مکانیکی که شامل نقشه هاي زیر می باشد.

 • طراحی وتهیه نقشه هاي سیستم گرمایشی و سرمایشی
 • نقشه هاي شبکه لوله کشی شامل لوله کشی آبهاى سرد و گرم با درجه حرارتهاى مورد نیاز و شبکه آبرسانی اطفاء حریق و فاضلاب و جمع آورى آبهاى سطحى.
 • نقشه رایزرهاى شبکه لوله کشی
 • نقشه فلودیاگرام موتورخانه و مشخصات تجهیزات مکانیکی
 • نقشه جانمایی تجهیزات موتورخانه

در تمام نقشه ها توضیحات و جزئیات اجرایی مربوطه مشخص مى گردد.

ج-2) الکتریکال
تهیه نقشه هاي فاز 2 تاسیسات الکتریکى که شامل نقشه هاي زیر می باشد.

 • پلان شبکه روشنایی
 • پلان پریزهاي برق
 • پلان پریزهاي تلفن
 • پلان سیستم صوتی
 • ارت (با جزئیات و محل حفر چاه و نوع آن)
 • رایزر دیاگرامهاي برق، تلفن
 • تعیین مسیر عبور کابلها
 • تعیین مسیر سینی کابل
 • نقشه تابلوهاي برق
 • نقشه سیستم شبکه کامپیوتر (در صورت لزوم)
 • نقشه توزیع نیرو در موتورخانه با توجه به چیدمان مکانیکی آن
 • دفترچه محاسبات

در تمام نقشه ها توضیحات و جزئیات اجرایی مربوطه مشخص مى گردد.

 

شرح خدمات مشاور جهت تهیه نقشه هاى نصب تجهیزات و ماشین آلات

بخش اول: سازه

 • تهیه نقشه هاى تیر ریزى خطوط کشتار مطابق ظرفیت بهمراه دفترچه محاسباتى.
 • تهیه نقشه هاى ستون گذارى و تیر ریزى پیش سردکن ها و بسته بندى بهمراه دفترچه محاسباتى.
 • تهیه نقشه هاى فنداسیون تجهیزات و ستون ها.

بخش دوم: مکانیکال

 • تهیه نقشه هاى لوله کشى و آب رسانى به تجهیزات.
 • تهیه نقشه هاى لوله کشى هواى فشرده به تجهیزات.
 • تهیه مشخصات لوله ها و اتصالات.

بخش سوم: الکتریکال

 • تهیه نقشه هاى برق رسانى و کابل کشى فى ما بین تجهیزات.
 • تهیه جدول مشخصات کابلها و سینى کابلها

تذکر: در تمام نقشه ها توضیحات و جزئیات اجرایی مربوطه مشخص مى گردد.